FAQ

FAQ

Regels & uitleg

Deze staan grotendeels genoteerd op de “event info pagina”. Ga zeker daar een kijkje nemen!

Mogen mensen die geen student zijn ook mee doen?

Ja, iedereen mag zich inschrijven voor de student LAN.

Zijn bezoekers toegestaan?

Ja! Zolang er voldoende plaats is, mogen er bezoekers langs komen.

Mag ik eigen eten en drank meenemen?

We gaan drank aan democratische prijzen verkopen en verbieden daarom het meenemen van eigen drank. Koud eten meenemen mag wel.

Mogen minderjarigen deelnemen?

Ja. Zij moeten wel schriftelijke toestemming hebben van een ouder of voogd en deze meenemen naar het evenement.
“Ik, naam ouder of voogd, geef hierbij toestemming aan mijn zoon/dochter “naam kind” om deel te nemen aan student LAN van “begindatum” tot “einddatum” en ik ben bereikbaar op “gsm-nummer of huistelefoon” ” .